Tag Archives: Cty CP Đầu tư và phát triển nhà số 41

Chủ Đầu Tư Của Dự Án The Legacy – 106 Ngụy Như Kon Tum Là Ai?

Chủ Đầu Tư Của Dự Án The Legacy – 106 Ngụy Như Kon Tum Là Ai? (Xây dựng) – Mặc dù các văn bản phê duyệt của các cấp thẩm quyền đều thể hiện Tổng Công ty Thành An là chủ đầu tư của dự án Đầu tư xây dựng khu chung cư để bán […]